شرح مسابقه

انفرادی fortnite
tools مسابقات FORTNITE پارک گیم اردیبهشت ماه ۹۸
حالا شما در این بازی در نقش فرماندهی هستید که این شیلد و پناهگاه را هدایت می کند و باید بتوانید از بازماندگان محافظت نمایید و منابع لازم را برای زنده ماندن جمع آوری نمایید. مسابقات به صورت انفرادی
شروع مسابقه ازیکم اردیبهشت ٩٨ الی سی یکم اردیبهشت ٩٨ مبلغ 500,000 ریال
  مسابقات به صورت لیگی در مود کریتیو برگزار میشود.مسابقات به صورت solo , dous , squad برگزار میشود. ویژه مشترکین کارت شما به میزان هزینه ورودی در مسابقه شارژ خواهد شد و تا روز مسابقه می توانید از مبلغ شارژ شده استفاده کنید. اطلاع رسانی مسابقه برای شرکت کنندگان از طریق sms است و مسابقه به صورت ماهانه برگزار میشود . وبه نفرات اول تا سوم جوایز داده خواهد شد .جایزه 🥇نفر اول مبلغ نقدی و شارژ موجودی کارت و شرکت رایگان در دوره بعدی مسابقات و ۵ کارت زیر مجموعه هدیه دعوت از دوستان 🥈نفر دوم شارژ کارت و شرکت رایگان در دوره بعدی و 🥉نفر سوم شرکت رایگان در دوره بعدی مسابقات

زمان ثبت نام مسابقه به پایان رسیده است
شرکت کنندگان تا کنون

رسا حداد

رسا حداد
1398/02/24

آرمان ترکان

آرمان ترکان
1398/02/25

محمد طاها شمشیری

محمد طاها شمشیری
1398/02/28

سروش بهمنش

سروش بهمنش
1398/02/31

امیر متین مظاهری

امیر متین مظاهری
1398/02/31

حافظ جعفری

حافظ جعفری
1398/02/31

صدرا جعفری راد

صدرا جعفری راد
1398/02/31

مهرشاد گل گیر

مهرشاد گل گیر
1398/04/10